≡ menu
Sposób dostawy i płatność
 • Spedycja FEDEX
 • Przedpłata (proforma na maila)
 • Pobranie-platne przy odbiorze
 • Przedpłata Przelewy 24
 
Wyszukiwarka

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WENTYLATORYSKLEP.PL

Prosimy Klientów o zapoznanie się z regulaminem, ponieważ jego treść obowiązuje obie strony w chwili dokonywania zakupów w sklepie internetowym - wentylatorysklep.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wentylatorysklep.pl prowadzony jest przez PHU ZAWEX Robert Zawiślak z siedzibą ul. Krasne 830A, 36-007 Krasne; NIP: 9181839075, REGON 850412167.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową- wentylatorów , urządzeń wentylacyjnych, elektrotechniki oraz wentylacji -za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Oferta sklepu zawiera towar wyłącznie nowy.
 4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w złotych polskich (PLN).
 5. Na wszystkie towary sprzedawane w sklepie wystawiamy faktury VAT lub paragony fiskalne. 
 6. Sklep internetowy używa plików cookies. Jeśli klient nie zmieni ustawień przeglądarki oznacza to zgodę na ich użycie.
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru. Sklep zawiadomi klienta o zaistniałej sytuacji i dokona zwrotu całej otrzymanej od klienta sumy pieniężnej.
 10. Sprzedaż i wysyłka oferowana jest tylko i wyłącznie na terenie Polski. (ang. Sale and shipment only in Poland)
 11. Słownik pojęć: 
 1. DZIEŃ ROBOCZY- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KLIENT – Kupujący, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 7. STATUS OCZEKUJĄCY – zamówienie czeka na weryfikacje przez pracownika Sklepu.
 8. STATUS W REALIZACJI –  zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 9. STATUS ZREALIZOWANY - zamówienie zostało zrealizowane – towar został wysłany.
 10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.wentylatorysklep.pl
 11. SPRZEDAWCA – PHU ZAWEX Robert Zawiślak, Krasne 830A , 36-007 Krasne, NIP :918-183-90-75, REGON 850412167;
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

 

II. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności.

3. Zamówienia można składać przez:

 • witrynę internetową (sklep internetowy www.wentylatorysklep.pl)
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@wentylatorysklep.pl
 • telefonicznie pod numerem: 601478570 (dni robocze w godz…8-16)

4. Złożenie zamówienia przez Klienta poprzez dodanie asortymentu do koszyka jest wyrażeniem chęci dokonania zakupu przedmiotów i nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży na odległość. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca drogą mailową lub telefoniczną poinformuje o weryfikacji, dostępności, oraz przyjęciu Zamówienia do realizacji.

5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta), który będzie dołączany do Produktu.

6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do Towaru.

7. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które są naliczone po wyborze sposobu dostawy i płatności w procesie zamówienia.

III. SPOSÓB PŁATNOŚCI

Możliwe są następujące sposoby płatności:

 1. Gotówką przy odbiorze osobistym .
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – (Przedpłata na podstawie faktury proforma wysłanej drogą mailową).-wysyłka firmą spedycyjną  za pobraniem.

 

 

IV. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany i określony przez klienta w zamówieniu.
 2. Zakupione w sklepie internetowym towary: można odbierać osobiście lub wysyłane są za pośrednictwem  firmy spedycyjnej za pobraniem lub po dokonaniu przedpłaty .
 3. Koszty wysyłki firmą spedycyjną  uzależnione są od wagi Towaru (koszty obliczane są przy wypełnianiu koszyka i widoczne są przed złożeniem zamówienia).
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia, w przypadkach uniemożliwiających jego realizację. Jednocześnie zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.
 5. Dostarczoną przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera.  W razie zewnętrznych uszkodzeń i niezgodności zawartości z dołączoną fakturą  lub paragonem, zamawiający sporządzi w obecności kuriera protokół, które obie strony podpiszą.
 6. Orientacyjny termin realizacji zamówienia jest podany przy konkretnym towarze. W razie wątpliwości lub braku inforamcji o czasie relizacji prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia- telefonicznie 601 478 570, lub przez e-mail sklep@wentylatorysklep.pl.

 

V. GWARANCJA, ZWROT TOWARU, REKLAMACJA

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 1. Towar oferowany w sklepie internetowym możecie Państwo zwrócić, zgłaszając chęć odstąpienia od umowy, wysyłając oświadczenie w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez sklep oświadczenia lub załączenie go do paczki ze zwracanym towarem.
 2. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć dowód sprzedaży oraz ewentualnie numer konta bankowego w przypadku, gdy chcą państwo zwrotu pieniędzy, a nie wymiany towaru.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy  niezwłocznie odesłać na koszt sklepu na adres ul. Krasne 830A, 36-007 Krasne;
 5. W przypadku reklamacji należy zaznaczyć, czego dotyczy reklamacja (dokładny opis).
 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, będącego konsumentem, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 7. W przypadku uznania reklamacji, Kupujący ma prawo do wymiany towaru na nowy lub zwrot pieniędzy.
 8. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy lub w innej formie wskazanej przez Klienta w ciągu 7 dni po otrzymaniu przez nas towaru.

 

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.wentylatorysklep.plprzetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 3. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

 

VII.  WYMAGANIA TECHNICZNE

1.  W celu prawidłowego korzystania ze sklepu za pośrednictwem strony www wymagane są:

 • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższych, Firefox - wersja 20 lub wyższa, Google Chrome - wersja 26 lub wyższa, Opera - wersja 11.64 lub wyższa
 • Włączona obsługa JavaScript i Cookies,
 • Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

2.  Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania ze sklepu, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu ze Sklepem. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Cookies przez Klienta.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Dokonane zmiany wiążą klienta sklepu, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach.
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem sklepfalowniki.pl, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

Facebook
time(s): 0.225366
memory1(MB): 40.589348